Naast de basiscursus EHBO, een cursus kinder-EHBO de module sportletsel en wandelletsel, bieden wij jullie nu ook een cursus reanimatie+AED aan.Het betreft een cursus, die afgerond wordt in 2 avonden ( bij een kleine groep van max. 6 personen 1 avond). Bij deze cursus ontvang je tevens een studieboekje.Bij deze cursus is het niet verplicht om in het bezit te zijn van een EHBO diploma. Aan het einde van de cursus ontvang je een erkend diploma van het Oranje Kruis.

De onkosten van deze cursus bedraagt € 65,00 + € 17,50 voor het diploma.Dit diploma is 2 jaar geldig. Om dit diploma na 2 jaar te kunnen verlengen heb je per jaar 1 herhalingsles nodig. Hiervoor ontvang je automatisch een uitnodiging van ons met daarbij de verlenging van het diploma na 2 jaar.De onkosten hiervoor worden z.s.m. bekend gemaakt.

Het bedrag van € 65,00 dien je vóór aanvang van de cursus over te maken op rek. nr: NL52 RABO 0158 1534 48n.v. F.W. van Wilgen penningmeester EHBO Vught-Cromvoirt o.v.v. kinder EHBO en je naam. De onkosten voor het diploma t.w. € 27,50 worden aan het einde van de cursus in rekening gebracht.

De cursus wordt gepland, wanneer er voldoende deelnemers zijn. De lessen worden gegeven in de vergaderzaal in de Martinihal te Vught op maandag en/of woensdagavond vanaf 19.30 uur.

Heb je interesse en wil je graag deze cursus volgen?
Aanmelden kan via onderstaand formulier of download het inschrijfformulier en stuur dit volledig ingevuld naar:
Coördinator opleidingen: Marianne van Bijnen, Mastdammenhoeve 27, 5262 NA Vught

Aanmelden

Uw naam (verplicht)

Man/vrouw

Geboortedatum

Uw email (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Diplomanummer (niet noodzakelijk)

  Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals op de pagina weergegeven.

Alle gegevens zijn correct ingevuld.

Voorwaarden

Om aan de cursus deel te mogen nemen, hoeft men niet in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. De duur van de cursus is 2 of 3 avonden. De kosten van deze cursus bedraagt € 55,00 voor leden en € 65,00 + € 17,50 (eenmalig voor diploma) voor niet-leden. Dit bedrag dient 7 dagen vóór het begin van de cursus overgemaakt te zijn op bankrekeningnr. NL52 RABO 01581.53.448 t.n.v. EHBO vereniging Vught-Cromvoirt o.v.v. module reanimatie+AED.

Na ontvangst van uw aanmeldingformulier krijgt u een bewijs van inschrijving.

Bij deze cursus is het noodzakelijk de herhalingen te volgen om het geldig te laten blijven, zoniet dan vervalt de geldigheid na 2 jaar.