Naast de basiscursus EHBO, de module reanimatie+AED, de module sportletsel en wandelletsel, bieden wij jullie nu ook een cursus kinder-EHBO aan.

Het betreft een cursus, die afgerond wordt in 2 avonden ( als je niet in het bezit bent van een EHBO diploma 3 of 4 avonden). Bij deze cursus zit de reanimatie van kinderen inbegrepen en ontvang je tevens een studieboekje.

Bij deze cursus is het niet verplicht om in het bezit te zijn van een EHBO diploma. Ben je wel in het bezit van een diploma, dan komt dit als aantekening op je diploma te staan, ben je niet in het bezit van een EHBO diploma dan krijg je er een diploma kinder EHBO. De onkosten van deze cursus bedraagt € 50,00. Voor niet-leden is dit € 65,00 + € 17,50 voor het diploma.

Tevens moeten hier uiteraard ook herhalingslessen voor gevolgd worden: 1x per jaar. Deze worden in het rooster, zoals jullie die ieder jaar ontvangen, ingepland. Niet- leden hebben 2 herhalingslessen per jaar en krijgen hier automatisch een uitnodiging voor met daarbij de verlenging van het diploma na 2 jaar. De onkosten hiervan bedragen € 30,00 per jaar.

Het bedrag van € 50,00 resp. € 65,00 dien je vóór aanvang van de cursus over te maken op rek. nr: NL52 RABO 01581.53.448 t.n.v. F.W. van Wilgen penningmeester EHBO Vught-Cromvoirt o.v.v. kinder EHBO en je naam. De onkosten voor het diploma t.w. € 17,50 worden aan het einde van de cursus in rekening gebracht.

Heb je interesse en wil je graag deze cursus volgen?

Aanmelden kan via onderstaand formulier of download het inschrijfformulier en stuur dit volledig ingevuld naar:

Coördinator opleidingen: Marianne van Bijnen, Mastdammenhoeve 27, 5262 NA Vught

Aanmelden

Uw naam (verplicht)

Man/vrouw

Geboortedatum

Uw email (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Diplomanummer (niet noodzakelijk)

  Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals op de pagina weergegeven.

Alle gegevens zijn correct ingevuld.

Voorwaarden

Om aan de cursus deel te mogen nemen, hoeft men niet in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. De duur van de cursus is 3 avonden. De kosten van deze cursus bedraagt € 55,00 voor leden en € 65,00 + € 17,50 voor niet-leden. Dit bedrag dient 7 dagen vóór het begin van de cursus overgemaakt te zijn op bankrekeningnr. 67.48.45.919 t.n.v. EHBO vereniging Vught-Cromvoirt o.v.v. module kinder EHBO.
Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u een bewijs van inschrijving.
Bij deze cursus is het noodzakelijk de herhalingen te volgen om het geldig te laten blijven, zoniet dan vervalt de geldigheid na 2 jaar.