Cursussen en activiteiten

Binnen een verenigingsjaar vinden er een aantal cursussen plaats:

1x per jaar vindt er een basiscursus EHBO, een cursus reanimatie/A(utomatische)E(xternal)D(efibrillator) en een cursus kinder EHBO plaats. Dit echter alleen indien er voldoende aanmeldingen zijn. Op aanvraag en bij voldoende animo kunnen er ook een cursus sportletsel en een cursus wandelletsel worden georganiseerd. Tevens worden er herhalingslessen gegevens, waarin de benodigde competenties, die nodig zijn voor het verlengen van een diploma, afgetekend kunnen worden. Tijdens deze lessen wordt er gebruik gemaakt van de lotus, aangesloten bij de Lotuskring Schijndel.

Bij evenementen georganiseerd door andere verenigingen zoals b.v. turnen, voetbal, paardenconcours etc. worden door ons regelmatig ondersteund door het geven van hulpverlening. Binnen onze vereniging hebben een aantal leden zich aangesloten bij de hulpverlenersgroep, die op vrijwillige basis, op toerbeurt bij de verschillende evenementen aanwezig zijn.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het volgen van een cursus of bent u een vereniging, die graag gebruik zou willen maken van onze hulpverlening of bent u zomaar nieuwsgierig en wilt u toch wat meer informatie dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen

Deze cursussen worden gegeven op de maandag- en/of woensdagavond. Locatie: vergaderzaal in de Martinihal te Vught. Tijd: 19.30 – 21.30 uur.

Op aanvraag verlenen van bijstand hulpverlening bij sportevenementen, culturele activiteiten en anderszins in de meest ruime zin van het woord, zonder winstbejag.

Voor informatie kunt u terecht bij Marianne van Bijnen:

073-6568821

Cursusaanbod

Basis EHBO cursus met AED + Reanimatie: 14 cursusavonden.

meer

Kinder EHBO: 3 cursusavonden (geen basisdiploma noodzakelijk).

meer…

2 avonden per module. Basisdiploma vereist.

2 cursusavonden. Bij kleine groep 1 cursusavond. (geen basisdiploma noodzakelijk).

meer…