De 18 Competenties voor de herhalingslessen

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzing en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Letsels door koude
 15. Letsels door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

Les 1:  1,8,14,15

Les 2:  2,3,4 (uitleg nieuwe reanimatie)

Les 3:  4 (competentiegericht)                      

Les 4:  5,6,7,17

Les 5:  1,9,10,12

Les 6:  11,13,16,18

Les 7:  2,3,4 (uitleg)

Les 8:  4 (Competentiegericht)

Les 9:  5,6,7,17

Les 10: AED

Titel

Er dient rekening mee gehouden te worden, dat de eerste 6 competenties slecht 1 x per herhalingsblok afgetekend worden, dus het is niet mogelijk alle competenties in 1 blok (d.w.z. 1 jaar) af te tekenen, deze moeten ieder jaar 1x gevolgd worden alsook de herhalingslessen van sport- en wandelletsel en kinder EHBO

Om voor verlenging van uw ehbo-diploma in aanmerking te komen moet u voldoen aan, door het Oranje Kruis gestelde eisen:

 • Competentie 1 t/m 6 dienen 2x afgetekend te zijn.
 • Competentie 7 t/m 18 dienen 1x afgetekend te zijn.
 • Indien bovenstaande niet geheel afgetekend is, moet er een toetsing worden afgenomen door de kaderinstructeur. Dit moeten de leden zelf afspreken met de kaderinstructeur.