Aanmelden

Uw naam (verplicht)

Man/vrouw

Geboortedatum

Uw email (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Diplomanummer (niet noodzakelijk)

  Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals op de pagina weergegeven.

Alle gegevens zijn correct ingevuld.

Voorwaarden

Om aan de cursus deel te mogen nemen, hoeft men niet in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. De duur van de cursus is 3 avonden. De kosten van deze cursus bedraagt € 55,00 voor leden en € 65,00 + € 17,50 voor niet-leden. Dit bedrag dient 7 dagen vóór het begin van de cursus overgemaakt te zijn op bankrekeningnr. 67.48.45.919 t.n.v. EHBO vereniging Vught-Cromvoirt o.v.v. module kinder EHBO.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u een bewijs van inschrijving.

Bij deze cursus is het noodzakelijk de herhalingen te volgen om het geldig te laten blijven, zoniet dan vervalt de geldigheid na 2 jaar.