Aanmelden

Uw naam (verplicht)

Man/vrouw

Geboortedatum

Uw email (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

  Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals op de pagina weergegeven.

Alle gegevens zijn correct ingevuld.

Voorwaarden

Om aan het examen te mogen deelnemen, moet men op de dag van het examen minstens 16 jaar zijn.

De inschrijfkosten bedragen € 12,50 , dit bedrag dient binnen twee maanden tijd vóór aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op bankrekeningnr. NL52 RABO 01581.53.448 t.n.v. EHBO vereniging Vught-Cromvoirt o.v.v. inschrijfkosten. Bij deelname aan de cursus wordt het inschrijfgeld op de totale cursuskosten (= € 155,–) in mindering gebracht. Er vindt geen restitutie plaats bij eventuele annulering door de cursist. Het restant van de cursuskosten (= € 142,50 ) dient vóór de 1e cursusavond overgemaakt te worden op bovenstaand bankrekeningnr.

In de cursuskosten zijn de kosten voor de cursusboeken, de aantekeningen verbandleer en reanimatie en de examenkosten + diploma inbegrepen. Mocht een cursist onverhoopt het examen met een negatief resultaat afsluiten, dan is een herexamen mogelijk. De kosten hiervan worden extra berekend.

Na ontvangst van uw aanmelding én het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van inschrijving. Indien wij binnen 2 maanden vóór aanvang van de cursus geen bericht van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen EHBO-cursus bij onze vereniging wilt volgen en wordt u uit ons bestand verwijderd.