• 15 APR 19
  • 0

  Opheffing vereniging

  Beste mensen,

  Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van het feit, dat onze vereniging m.i.v. 31 juli 2019 noodgedwongen zijn deuren gaat sluiten.
  Door een tekort aan vrijwilligers zowel voor de hulpverlening alsook voor het bestuur zijn wij genoodzaakt deze, voor ons betreurenswaardige, stap middels een bestuursbesluit te nemen.
  Wij realiseren ons terdege, dat wij hierdoor een einde maken aan een vereniging, die zijn (positieve) sporen gedurende driekwart eeuw heeft nagelaten. Zij heeft een bloeiende tijd gekend, waar menig vrijwilliger zich heeft ingezet niet alleen als hulpverlener, maar ook tijdens wedstrijden, een tijd lang te zien geweest in onze vitrinekast, die goed gevuld was met bekers en vaantjes.
  Als er iemand hier verhalen over kan vertellen is dat ons bestuurslid, die eveneens tot het laatst toe heeft ‘meegestreden ’om de voor haar zo dierbare vereniging in stand te houden.
  Vandaar dat ik (en waarschijnlijk velen met mij) tot slot een grote waardering uitspreek voor jou Francien, die als een ‘oranje’ draad door de geschiedenis van onze vereniging loopt, daarbij in gedachte ook al de andere bestuursleden, die in de loop der tijd zitting hebben gehad in deze mooie vereniging.
  Tevens wil ik een dankwoord uitspreken aan eenieder, die onze vereniging in de loop der tijd ter zijde heeft gestaan of op de een of andere manier met onze vereniging verbonden is geweest: Dank jullie wel!

  Met vriendelijke groeten.

  Namens het bestuur

  Marianne van Bijnen
  Secretariaat EHBO vereniging Vught-Cromvoirt
  Mastdammenhoeve 27,
  5262 NA Vught

  Leave a reply →

Photostream